Son Yazılar

Mayıs 2020

Aynı Gemide Miyiz?
Tüm bunlar, neo-liberal mantığın her şeyi ve herkesi piyasa alanı içerisine alarak metalaştırmış olmasının sonucudur. Yaşamı idame ettirmenin bir gerekliliği olarak sağlığa erişim hakkı piyasa mantığı içerisinde şekillenmektedir. Bu durum, kısıtlanan sosyal güvenlik harcamalarının yarattığı bir gerçekliktir.
Keep Reading
Go to TOP