Son Yazılar

Okumada Kazı Çalışması Yapmak- Doktoraya Başlamak

Bir yerden okumaya başlamalısınız. Sadece içerik için değil aynı zamanda alan için de okursanız, literatürde kazı yaparsanız, alan ile ilgili önermeler inşa ederseniz daha derin bir anlayışı, daha hızlı geliştirirsiniz.

Çoğu insan doktoralarına okuma ile başlar. Bunun sebebi, planlanmış araştırmanın bilgiye beklenen katkıyı, anlaşılır bir şekilde ortaya koymak amacıyla yapılmış olanları kullanarak zaten oralarda bulunanlar üzerine inşa edilmesi gerektiğidir.

Bu gerekli okuma üstünde idrak etmeye başlamanın çeşitli yolları vardır. Stratejilerden biri, önceden var olan el kitabı ya da tanıtım kılavuzu kullanarak alanda neler yapılmış olduğunu anlamaktır. Başka bir yaklaşım kapsam belirleme çalışması yapmaktır. Diğer bir seçenek konunuz hakkında sorulabilecek birtakım sorular hazırlamaktır; bu okuma yapmanız gereken alanların bir listesini sağlar. Dördüncü seçenek küçük ve açık bir alan açarak orada kazı çalışması yapmaktır.

Kazı çalışması yapmak küçük bir metin grubunun genel olarak konunuz hakkında ne söylediğini okumak anlamına gelir. Fakat kazı çalışması yapmak, aynı zamanda metinlerin alan ile ilgili daha çok ana hatlarıyla neler gösterebileceğini keşfetmek için okumak demektir.

Kazı çalışması yapmak, sadece bu metnin konunuzla ilgili neyi tartıştığını sormak anlamına gelmez aynı zamanda hangi literatürün, yöntemin, verinin ve analitik süreçlerin kullanıldığını gözden geçirerek iddialarının dayandığı temeli de not etmektir- hangi kanıtlar derlenir? Bu bilgiler, metinler karşı karşıya getirildiği zaman size alan ile ilgili daha genel bir şey gösterebilecek bilgilerdir.  Bu nedenle kazı çalışması yapmak alanı keşfetmenin ve alanın ne hakkında olduğunu anlamanın bir yoludur.

Varsayım bir örnek kullanarak ne demek istediğimi göstereyim.

Farz edelim ki yayın yoluyla doktora yapmanın tecrübeleri hakkında bir çalışma yapıyorum ( tezin yayınlanmış üç çalışmanın bir araya getirilmesi ile oluşturulması olan doktora yapma modeli-ç.n). Doktora danışmanlık literatürlerinin sadece yayın yoluyla değil yapılan doktoralara yönelik değil tüm doktoralılara yönelik yazılmasına rağmen doktora danışmanlığı hakkından neler yazıldığına bakmam gerektiğini biliyorum. Bu yüzden bir dergi yayıncısının web sitesinde temel araştırma yaparak doktora, doktora eğitimi ve doktora danışmanlığı terimleri üzerinden arama yaparım. Başlangıçta bir dizi makale buluyorum. Burası konuya başlayabileceğim ve alan içinde kazı yapabileceğim yer.

Doktora danışmanlığının farklı şekillerde düşünüldüğünü bu küçük makale setini okurken keşfediyorum: pedagoji, öğretim, rehberlik, stajyerlik gibi. İkinci olarak biraz daha derine inersem doktora danışmanlığının literatürlerinin eğitimden ve sosyal psikolojiden geldiğini görebiliyorum. Eğitim içinden hem mesleki eğitim hem de daha genel eğitimden gelirler. Tarihsel bazı araştırmaların da olduğunu görebiliyorum ve felsefi sorular ortaya atan bir makale de görebiliyorum-yazar daha genel felsefe literatürüne atıfta bulunuyor.

Ayrıca aynı makale setinden doktora yapmanın gerçek deneyiminin, tanımlarının ve analizlerinin farklı kavramlarla bağlantılı olduğunu görüyorum. Kimlik ile ilgili materyalleri görebiliyorum ve bu hem sosyolojiden hem de sosyal psikolojiden geliyor. Duygular etrafında çalışmayı görebiliyorum. Yine sosyoloji ve sosyal psikolojiden geliyor aynı zamanda deneysel psikolojiden de geliyor. Keza bedenlere de atıf var ve bu yine sosyal psikoloji ve sosyolojinin bir karışımı.

Sağlam bir danışmanlık malzemesinin basitçe yüksek öğrenim hakkında olduğunu görüyorum ve yüksek öğrenim ile alakalı diğer malzemelerle ilgili. Buradan yüksek öğrenimin kendi başına bir araştırma alanı olduğu sonucunu çıkarıyorum. Ve orada çalışan insanlar sadece eğitim ile ilgili değildir. Fen bilimleri de dahil olmak üzere çeşitli alanlardan geliyorlar. Çeşitli disiplinler üniversitedeki bilgi üretim süreçleriyle ilgilenmektedir.

Daha fazlası var. Başlangıç olarak kullandığım bu sayılı metinler dizisiyle kazı çalışması yaparken farklı araştırma yöntemlerinin kullanıldığını görüyorum. Anketler, literatür temelli ve görüşmeye dayanan çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalar doktora disiplinleri ve aşamalarıyla kesişiyor. Bu yüzden şimdi alanın genel olarak doktora danışmanlığı deneyimini kapsadığını düşünüyorum fakat bunu belirli araştırma yöntemlerinden elde edilen verilerin bilgilendirdiğine bağlıyorum. Bu diğer yöntemlerin doldurabileceği bazı boş noktalar olduğu anlamına gelir.

Makalelerin birçoğunda kullanılan bazı alıntılar olduğunu da fark ediyorum. Disiplin farklılıklarına rağmen neredeyse herkes aynı bir avuç makaleye ve akademisyene atıfta bulunuyor. Belki bir şekilde alanın önemli kişileridirler. Henüz nasıl olduğunu anlamayabilirim ama muhtemelen ileride yapmam gereken okumalar bunlardır.

Görüyorsunuz. Çok az biraz ön okuma yapmam hem bana bulunduğum alan ile ilgili bir şeyler anlatmaya başlar ve hem de yayın yoluyla doktora hakkında düşünmeye başlayabileceğim olası yolları gösterir. Ve bundan başka, şimdi elimde keşfedeceğim potansiyel literatürlerin bir listesi var. Bunun da ötesinde alanda en sık başvurulan araştırma yöntemini mi kullanacağım yoksa başka bir yöntem mi kullanmak isterim, bunun üzerine de düşüneceğim.  Kendi disiplinimden aldığım temel ve diğer disiplinlerden çalışmalarla bağlantı kurmak isteyip istemediğim ile ilgili düşünebilirim. Diğer disiplinlerden olan çalışmalardan gelen kavramları kendi kavramsal dağarcığıma ekleyebilirim (daha fazla genişletme) ya da bunun yerine mevcut kavramsal ve teorik öğrenimimi sürdürebilirim (daha derine inme).

Fena değil ha. Bu okumanın sonunda- birkaç gün değerinde daha fazla değil- içinde bulunduğum alanın yüksek öğrenim araştırması olduğunu az çok bir güvenle söyleyebilirim. Bazı çalışma önerilerim var: alan psikoloji, sosyoloji, tarih ve felsefe üzerine temellenmiş.    Belirli türdeki araştırma tasarımlarının ve veri toplama yöntemlerinin baskın olduğu görünmektedir.

Şimdi bu önerileri daha ileri okuma yaparken test edebilir ve geliştirebilirim.

Eminim anladınız.

Kazı çalışması yapmak ve geçmiş makalelerin önünüze düşmüş olanlarını okumak alanıza dair kavrayış oluşturmanıza olanak tanır. Süreç boyunca ‘kazı yapmak’ demek:

  • İçinde bulunduğunuz alanı, gelenekleri, boş ve kör noktaları anlamak ve açıklamak demektir.
  • Çalışmanızın en çok hangi çalışmanın hangi kısmına benzediğini ve benzemediğini anlamak ve açıklamak demektir.
  • Çalışmaları üzerine inşa ediyor ya da çalışmalarına hitaben yazıyor olduğunuz alimlerin/bilginlerin en önemlilerinin hangisi olacağını anlamak ve açıklamak demektir.

Bugünün doktora mesajı budur. Bir yerden okumaya başlamalısınız. Sadece içerik için değil aynı zamanda alan için de okursanız, literatürde kazı yaparsanız, alan ile ilgili önermeler inşa ederseniz daha derin bir anlayışı, daha hızlı geliştirirsiniz. Bu tarz okuma yapmanız okuduğunuz makaleleri sadece sorularınıza verdiği cevaplara yönelik okumanızdan daha faydalıdır.

Yazının orjinali için tıklayınız.


Yayımlanan bu yazı Türkçe’ye Yusuf Fırat tarafından sosyokritik.com için çevrilmiştir. Söz konusu metin, izin alınmadan başka bir web sitesinde ya da mecrada kısmen veya tamamen yayımlanamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.

The University of Nottingham Eğitim Fakültesinde yaratıcılık, sanat ve tecrübeye dayalı eğitim faaliyetleri üzerine çalışmaktadır. Akademik yazım üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Doktora ve yüksek lisans camiası tarafından yakından takip edilmektedir. ...

Go to TOP