Son Yazılar

Araştırma Konunuzu Arındırmak- Doktoraya Başlamak

Doktora adaylığının ilk birkaç ayında ana göreviniz araştırılabilir bir proje haline gelmesi için ilk konunuz üzerinde tekrar düşünmek ve arındırmaktır. Bunu yaparak sağlayacağınız potansiyel katkıya odaklanmış araştırılabilir bir proje ortaya çıkaracaksınız.

Araştırma konuları nereden geliyor?

Doktora başlangıcında seçtiğiniz araştırma konusu yüksek lisansta yaptığınız çalışmadan gelebilir. Bir profesyonel ya da bir politik bağlamdan gelebilir, belki de profesyonel çalışma durumundan veya medyada okuduğunuz bir şeyden gelebilir. Ya da yapmış olduğunuz bilimsel bir okumadan gelebilir.

İnsanlar genellikle doktora çalışmalarına araştırmak istedikleri bir fikirle başlarlar. Programa giriş sürecinin bir parçası olarak bir öneri sunmak zorundaydılar.

Fakat bu ilk fikir değişmez değildir, değişebilir. Evet gerçekten; ilk fikriniz asıl araştırma yaptığınız konu olmayabilir. Doktora adaylığının ilk birkaç ayında ana göreviniz araştırılabilir bir proje haline gelmesi için ilk konunuz üzerinde tekrar düşünmek ve arındırmaktır (rafine etmek). Bunu yaparak sağlayacağınız potansiyel katkıya odaklanmış araştırılabilir bir proje ortaya çıkaracaksınız.

Göreviniz, okumalar aracılığıyla doktoranın ilk birkaç ayında konunuzu arındırmaktır. Okuyarak şunu amaçlarsınız:

(1) Konunuz hakkında halihazırda başka insanlar neler söylemiş?

Hepsi değil, ama birçok doktora öğrencisi kendisini zaten var olan araştırma ve literatür külliyatından bir konuyu araştırırken bulur.  Bu araştırma meraklı olduğunuz bir konuda ya da bununla ilgili ve örtüşen bir alanda olabilir. Okudukça, önerdiğiniz konunun halihazırda var olan ile nasıl ilişkilendirildiğini görmeye başlayabilirsiniz.

(2) Konunuzu anlamlandırmak için hangi materyale ihtiyacınız var

Araştırmanızın genellikle içinde durduğu en geniş bağlamı oluşturan literatürü bulacak ve okuyacaksınız. Bu literatürler önemli bağlamsal bilgiler sağlar. Size içinde çalışabileceğiniz farklı araştırma geleneklerine dair örnekler sunar. Araştırmanızda ele alabileceğiniz farklı kavramsal ve kuramsal imkânları gösterir.

(3) Ayrıca konunuza sunacak ilginç bir şeylere sahip olan ‘daha az olası’ materyal

Bazen disiplininiz dışında, ona az çok değen bir şeyi okumak konunuz hakkında yeni ve ilgi çekici bir bakış açısı sağlar. Birçok doktora öğrencisi daha odaklanmış literatür çalışmasıyla ilk iki lehine bu daha geniş okumayı ihmal eder. Bu bir hata değildir ama belki de çalışmanızın olabileceği kadar ‘orijinal’ olmadığı anlamına gelebilecek bir eksikliktir.

Bu başlangıç okumasının sonunda konunuz hakkında ne tür araştırmanın yapıldığı ve neyin yapılmadığı ile ilgili çok daha net olmalısınız. Bu yüzden sizin için hangi olanakların var olduğu hakkında düşünebilirsiniz: Doktoranızda neler yapabileceğiniz ve neleri başarabileceğiniz ile ilgili. Belki farklı bir grup insanı göz önüne alacak (inceleyecek), farklı bir mekânda ya da farklı bir gelenek içinde çalışacaksınız. Belki de konuya yönelmek için farklı bir kuramsal gelenek getirecek veya disiplinler arasındaki bakış açılarını birleştireceksiniz ya da konuyla genellikle ilgili olmayan birilerini veya bazı şeyleri bir araya getireceksiniz. Konunuz ile literatürü konuşturma süreci genellikle açıklığı bulma olarak adlandırılır. Çoğu kez bir açıklık bulmaktan bahsetsek de aksine bir oyuktan (nişten) bahsediyoruz; işgal edebileceğiniz (sizin olacak) bir oyuktan.

Bu erken okumayı bir kere tamamladıktan sonra ilk konunuzu tekrar gözden geçirebilir ve gerekirse/isterseniz değişiklik yapabilirsiniz.

Bununla beraber başlangıçta da okumaya ihtiyaç duyacaksınız:

(4) Bu konu nasıl araştırılabilir.

Bu metodolojik okuma çoğu kez kırılma noktasıdır. Bu okuma geçici olarak formüle ettiğiniz soru veya probleme dair bir cevap bulmanın savunulabilir bir yolunun var olup olmadığı konusunda karar vermenize yardım eder. Hangilerinin yüksek ihtimalle en ilginç veriler vereceğini görmek için çeşitli metodolojik ve yöntem olasılıklarına bakarsınız. Bunların nasıl analiz edileceği hakkında düşünürsünüz.

Ayrıca farklı yaklaşımların ne kadar zaman alacağını ve -korkutucu bir şekilde- erişim, mesafe, maliyet vb. açısından istediğinizi yapmanın mümkün olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.  Konunuzun bir kişinin bir yılda yapabileceği bir konu mu olduğu ya da tam zamanlı saha çalışması yapmayı mı istediği ya da bir araştırma ekibinin birkaç yılını alacak bir konu mudur! Bu pratik mevzuları dikkate almanız hayati öneme sahiptir. Birçok doktora konusunun değiştirilmesi gerektiğinin basit bir sebebi vardır çünkü zaman ve maliyet açısından yapılabilir değildir.

Bu erken okuma döneminin sonunda baştaki araştırma fikrinize geri dönecek bir konumda olacaksınız.

Önerinizi tekrar okuyun. Hala olur mu? Sonra bunları göz önünde bulundurun:

  • Önerdiğiniz projeyi nasıl anlatabilirsiniz? Bir soru olarak mı? Amaçlar ve hedefler? Test edilecek bir hipotez olarak mı?
  • Yapacağı katkı nedir?
  • Araştırma modeli/tasarımı nedir?

Eğer yeterli ve iyice okuma yaptıysanız o zaman bu soruların tümüne-ikna edici bir şekilde ve az ve öz- sadece birkaç ay sonra cevap verebileceksiniz.

Yazının orjinali için tıklayın.


Yayımlanan bu yazı Türkçe’ye Yusuf Fırat tarafından sosyokritik.com için çevrilmiştir. Söz konusu metin, izin alınmadan başka bir web sitesinde ya da mecrada kısmen veya tamamen yayımlanamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.

The University of Nottingham Eğitim Fakültesinde yaratıcılık, sanat ve tecrübeye dayalı eğitim faaliyetleri üzerine çalışmaktadır. Akademik yazım üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Doktora ve yüksek lisans camiası tarafından yakından takip edilmektedir. ...

Go to TOP