Son Yazılar

‘Akademik Yazar’ Kimdir?

Her geçen gün daha fazla kelime ve gittikçe daha fazla kitap yazmaya/çevirmeye bolca üretimle devam ediyoruz. Çok geçmeden başka yerlerde çalışmalıyız çünkü asla üretmeyi bırakmayacağımız kelimelerin kitapları arasında bizim için artık yer kalmadı.

Her gün New York şehrinde konuşulan her kelime herhangi bir şekilde kar taneciği olarak cisimleşseydi her gün orada kar fırtınası olurdu.

Ubuweb’in şair kurucusu ve Pen State üniversitesi ‘yaratıcı olmayan yazım’ öğretmeni Kenneth Goldsmith’in sözleri:

 

Daha fazla sıkıcı hiçbir ders vermeyeceğim. (Videoda tahtaya yazılan yazı-ç.n)

Goldsmith’in kendi kendine konuşma çalışması bir hafta boyunca konuştuğu her bir kelimenin dökümüdür. Bir hafta içinde birisinin ne kadar konuştuğunu görmek ve konuşmayı somutlaştırmak ve ölçüp tartmak istiyordu. Kendi kendine konuşma Goldsmith’in yazmaya karşı muhalif yaklaşımının bir örneğidir.

Goldsmith artık yeni kelimeler ve çalışmalar inşa etmenin bir ihtiyaç olmadığını savunuyor- ifadenin geleneksel anlamıyla artık yaratıcı olmamız gerekmiyor- dünyada yeterince kelime ve çalışma var. Aksine halihazırda var olan kelimelere ve çalışmalara bilhassa sıradan ve gündelik olanlar üzerinde çalışmamız gerektiğini söyler. Otantik ve samimi olamama hali yeniden düzenleme, yeniden karıştırma, düzenlememe ve yazıya dökme üzerinden başarılıyor -ve bunlar intihal olarak görülebilir. Bu durum genelde gizlediğimiz ve göz ardı ettiğimiz örtük sosyal kurallar ve varsayımlara karşı bizi yabancılaştırmaktadır. Susan Sontag’ın söylediği gibi düzen anlayışımız parçalanıyor.

***

Akademide sadece bazı insanlar akademik yazar ve araştırmacı olarak görülür. Bu grup içinde bazıları diğerlerinden daha iyi, daha üretken ve çalışmaları daha ileri kalite olarak görülür. Fakat yazar olarak gösterilmeyen ve üretken kategoriye geçmek için çok sıkı çalışan ve ortada kalan çok sayıda başka insan grubu var. ‘Akademik yazım’ ve onun değeri ile ‘akademik yazarlar’ ve onların değerlerinin bütünün hesaplanması çağdaş üniversitelerde düzenli olarak gerçekleşir.

***

Kenneth Goldsmith’ten özür dilerim…

Yazdığım her akademik kelimeyi kaydetmeyi hayal ediyorum. Belki bir hafta içinde başlıyor; e-postalar, yapılacak iş listeleri, okuma ile ilgili notlar, lisansüstü yazım ile ilgili geri bildirim, faaliyet raporları, belki bir veya iki özet, birkaç blog yazısı, normal şekilde neyin doğru yazıldığını değerlendirecek bazı taslaklar, toplantı tutanakları, fon bulmak için başvurular, bir tavsiye mektubu, bir görüşme panelinden alınan puan sayfası… Bu kelimelerin çok azı doğru akademik yazım olarak sayılır. Fakat akademik yazım olarak onları her saat, her gün ve hafta boyunca üretiyorum.

Bu kelimeleri sürekli eklenen bir metin halinde derlediğimi ve yazdırdığımı hayal ediyorum. Bu büyük bir kitap olur.

Tüm meslektaşlarımdan aynısını yapmalarını istediğimi hayal ediyorum. Bir hafta içinde birkaç kitap kutusu doldururduk.

Bunu bir yıl boyunca yaptığımı hayal ediyorum.

Bir yıl boyunca her gün ürettiğimiz kelimelerin kitaplarını saklamak için artık yer yok. Kelimeler mevcut tüm depolama alanını kaplar. Yeni alanlar inşa etmiş oluruz; çalışabileceğimiz, içinde sıkışıp kaldığımız, kelimenin tam anlamıyla bize baskı yapan, nereye gidebileceğimizi ve kiminle etkileşim kuracağımızı sınırlayan küçük alanlar inşa etmeye başlıyoruz. Her geçen gün daha fazla kelime ve gittikçe daha fazla kitap yazmaya/çevirmeye bolca üretimle devam ediyoruz.

Çok geçmeden başka yerlerde çalışmalıyız çünkü asla üretmeyi bırakmayacağımız kelimelerin kitapları arasında bizim için artık yer kalmadı.

Mevzuyu anladınız sanırım.

***

Goldsmith’in ‘Yaratıcı Olmayan Yazım’ kitabına göz atmak isteyebilirsiniz. Sahip olduğum düşüncelerin dışından okuma yapmak için belirli aralıklarla açıp okuyorum.

Yazının orjinali için tıklayınız.


Yayımlanan bu yazı Türkçe’ye Yusuf Fırat tarafından sosyokritik.com için çevrilmiştir. Söz konusu metin, izin alınmadan başka bir web sitesinde ya da mecrada kısmen veya tamamen yayımlanamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.

The University of Nottingham Eğitim Fakültesinde yaratıcılık, sanat ve tecrübeye dayalı eğitim faaliyetleri üzerine çalışmaktadır. Akademik yazım üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Doktora ve yüksek lisans camiası tarafından yakından takip edilmektedir. ...

Go to TOP