Çok hızlı değişen ve dönüşen dünyada insan, toplum ve siyaset yeniden şekilleniyor. Yeni tartışmalar hızlı iletişim araçları ile yoğun bir şekilde tartışılırken, anlama çabası bu hıza yetişmekte zorlanıyor. Bir problemi anlamadan yeni problemlerle yüzleşiyoruz. Fakat yüzleşmenin ciddi bir şekilde gerçekleşmesi için kritik etme öncelik olmaktadır. Bu, kriterlerin yeniden tesis edilmesi için gerekli bir yetidir

Sosyo Kritik, dünyayı ve insanı anlama çabasına toplumsal adalet anlayışıyla katkı sunma amacı taşımaktadır. Bu çabanın merkeziliği ile önyargılardan ziyade diyalektik bir biçimde okuyarak, düşünerek ve en önemlisi de eleştirerek anlamayı amaçlamaktadır. Toplumsal hafızamızda eleştirinin olumsuzluğuna karşı, eleştirinin yıkmaktan öte anlama çabasına katkı sunan yönüne vurgu yapıyoruz. Bu sebeple birlikte düşünmeyi ve birlikte eleştirmeyi hedefliyoruz.

Sosyo Kritik, gündelik olanın yüzeyselliğinden ve yanıltıcılığından sıyrılarak görünenin ötesine geçmeyi ve düşüncenin özgürlüğünü, kuşatıcılığını kabul ederek tartışılmasının fayda sağlayacağı her konu ve çabaya açıktır. Bu çabada kritiğin kriteri adalettir.

Genel Yayın Yönetmeni:

Abdullah Çiftçi

Editörler:

Nurullah Çiftçi

Yusuf Fırat