Son Yazılar

Toplum

Aynı Gemide Miyiz?
Tüm bunlar, neo-liberal mantığın her şeyi ve herkesi piyasa alanı içerisine alarak metalaştırmış olmasının sonucudur. Yaşamı idame ettirmenin bir gerekliliği olarak sağlığa erişim hakkı piyasa mantığı içerisinde şekillenmektedir. Bu durum, kısıtlanan sosyal güvenlik harcamalarının yarattığı bir gerçekliktir.
Keep Reading
Etiğin Yükselişi
İnsanlar aralarına mesafe koyup uzaktan eğitime, uzaktan çalışmaya, uzaktan eğlenmeye ve hatta uzaktan aşka doğru sürülürken aynı zamanda yakından sevmeye olan ihtiyaç artıyor. Sosyal ilişkiye olan vurguya bir yapay gerçeklik filminde denk gelebiliyor ama aynı zamanda dijitalleştirilen her etkileşimin sosyal insanın tabutuna bir çivi çaktığını biliyoruz.
Keep Reading
Go to TOP